martedì 30 agosto 2011

Romanini prin in tre riis

Un dai nestris contecurtârs al à vinçût il premi di «In trê riis», concors leterari par un romanç par furlan di non plui di 180 batudis, riservât a concorints cun mancul di 35 agns e rivât ae seconde edizion. Il vincidôr jenfri i siet finaliscj segnalâts al è stât difat Christian Romanini cul test intitulât «Un altri carnevâl».
Ve chi il test dal "mini romanç":
«Lui le cjalâ. Jê, sbassant i voi, e sintive cressi chel sintiment che i scjaldave il cûr. E di lontan i fûcs dai palaçs dai siôrs a inluminavin la gnot de Joibe grasse dal 1511»
Compliments a Christian (te foto parsore la premiazion: Chris al è chel plui grues di ducj ;-D) di bande di dute Contecurte! Ogni tant cualchidun al proteste parcè che achi  no si permet di doprâ plui di un tant di batudis. Viodeiso che a alenâsi cussì al covente a alc? ;-)

3 coments:

Anonymous ha detto...

E pensà che mi eri già complimentat cun Christian la setemane scorse, paventand che chì... manculmal che ogni tant o cjalais il M.V.!
Braf Romanini.
Mandi

ILfurlanist ha detto...

E mancul mâl che cualchidun al met simpri une buine peraule. Al è un biel sburt...

Frank Spada ha detto...

E cumò ?http://www.facebook.com/pages/Frank-Spada-fan-page/257176230970982 Vé chì che mi sint obleat a ringrazià ancje Ilfurlanist

O varès alc di dî

Ti sêstu visât di firmâti? :)