mercoledì 9 marzo 2016

La Sô leç

Si jevà dal liet.
"Dulà vâtu?" i disè lui.
"I doi une ultime cjalade al So discors, Eminence."
"Reste ancjemò. A podin spietâ, tant a san za che i soi cuntri de Cirinnà. Bussimi."
di Jacum Trevisan

0 coments:

O varès alc di dî

Ti sêstu visât di firmâti? :)