sabato 2 aprile 2016

Contecurte Day - la disfide

Il prin Contecurte day al è vignût cussì ben, ma cussì ben, che… o vin pensât di tornâ a fâlu!
E alore, in gracie dal Comun di Udin e des manifestazions pe Fieste de Patrie dal Friûl, MARTARS AI 5 DI AVRÎL li de BIBLIOTECHE JOPPI, A UDIN, tor 6 sot sere, il vuestri Ostîr cu la sô combricule di sbandâts al à acietât di presentâ in version ridote une gare di Contis Curtis.
Cu lis leturis dal Famei, de Camarele, l’acompagnament dal Cjantôr e une gnove entrade in ostarie, Margarite, si tornarà a meti adun un spetacul che al tire dongje narative e leterature, lenghe furlane e leturis senichis, il dut inte capitâl dal Friûl.
Velu achì l’event facebook, par ducj chei che a vuelin e podin invidâ int, e velu chi il calendari complet des manifestazions pe fieste dal Friûl a Udin!

Us spietin ducj!

3 coments:

Anonimo ha detto...

Gelo, prin o dopo la braùre e salte fûr. "Contis di famee" a meretin di svolâ vie pal mont. Parcè no provà cun Friuli nel Mondo, che cumò cun internet a si compre di dut e par dut? Bepi

gelo stellato ha detto...

a viôt che ti è propit plasût :) cjale, tu mi dâs une vore di sodisfazion :)
Si, viodarin di fâ svualà alc pal mont prin o dopo, tu âs reson

Luciano Marinig ha detto...

Sant Simon,fieste de patrie dal friul,cu le capacitat e braure di Raffaele siemit i gjestors de ostarie tal savè meti il zucar just intes cjicarutis,contecurte e divente come che femine che intune cjase e ten sù cuatri cjantons.Zontant dongje il nestri plasè di afezionats contecurtars. Lussian

O varès alc di dî

Ti sêstu visât di firmâti? :)